Polskie Stowarzyszenie na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania

W związku z Twoją wizytą na naszej stronie www informujemy Cię, że Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych na tej stronie jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania z siedzibą w Poznaiu przy ul. Piotrowo 3 (SASO).

Twoje dane osobowe (obejmujące adres IP lub inne dane które nam dobrowolnie podasz) są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). Twoje dane przetwarzane są wyłącznie w celu informowania Cię o wydarzeniach w SASO i w związku z korzystaniem z niniejszej strony (czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Zbierane dane osobowe mogą obejmować imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, email, datę i miejsce urodzenia i inne dane techniczne, jakie mogą być zapisywane w plikach dziennika serwera www.

Zawsze masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, które podałeś, a nie są niezbędne dla realizacji celu, jaki Ci przyświeca, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego wcześniej dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez cały czas wizyty na naszej stronie, a jeżeli wyrazisz na to zgodę, również po jej zakończeniu w celu przesyłania Ci newslettera. Mamy prawo odmówić usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych jest konieczne ze względu na przepisy prawa.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane wskazanym przez nas podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na nasze zlecenie czynności dotyczących obsługi strony (np. dostawca serwera) w zakresie i w celu niezbędnym dla obsługi. Twoje dane natomiast nie będą udostępniane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

Twoje dane osobowe są chronione przez nas przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Ważne

Chcesz poznać wymagania ogólne dla systemów IT? Zapoznaj się z Systemem Oceny Zgodności Oprogramowania.

Dodatkowo

Chcesz zostać członkiem SASO? Wypełnij deklarację, prześlij ją do nas i zacznij współtworzyć z nami standardy jakości dla oprogramowania. Zapraszamy!!

© 2018 SASO - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania w likwidacji, z siedzibą w Poznaniu (61-548), ul. Wierzbięcice 58/37, KRS 0000296582, REGON 300759721, NIP 7781453992.
Korzystając z tej strony akceptujesz Politykę Prywatności SASO.