Drukuj
Kategoria: Spotkanie
Odsłony: 7681

Szanowni Państwo!

 

Z wielką przyjemnością zapraszamy do udziału w stworzeniu Stowarzyszenia na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania (w skrócie SASO).

 

Obserwowany przez nas rynek IT cechuje się w większości nieznaną (lub mówiąc wprost: niską) jakością produktów. Klienci i użytkownicy są głęboko niezadowoleni, ale nie posiadają wiedzy i narzędzi pozwalających na jakikolwiek wpływ na tą sytuację. Diagnozowana przez nas przyczyny koncentrują się wokół braku ogólno-rynkowych standardów jakości dla oprogramowania.

 
Powstaje ciąg zależności braków:

Wykres 1

Głównym celem istnienia Stowarzyszenia będzie opracowanie i utrzymywanie „Polskiego Systemu Oceny Zgodności Oprogramowania”. System ten będzie określał standardy oraz sposób ich weryfikacji dla oprogramowania użytkowego. Planujemy aby system ten określał:

 • standardy jakie powinno spełniać oprogramowanie użytkowe w obszarach: bezpieczeństwa, zgodności z przepisami i ergonomii,
 • zasady przyznawania znaku jakości Znak S potwierdzającego spełnienie wymogów bezpieczeństwa (rozumianego jako poufność, niezawodność i bezpieczeństwo),
 • zasady przyznawania znaku jakości Znak Paragraf potwierdzającego spełnienie wymogów prawa,
 • zasady przyznawania znaku jakości Znak E potwierdzającego zgodność ze standardami ergonomii i wydajności,
 • Użytkowników oprogramowania
 • Osób zajmujących się definiowaniem wymagań i kontrolą jakości oprogramowania
 • Klientów IT i Organizacje skupiające klientów IT
 • Organizacji naukowych
 • Firm i organizacji zajmujących się jakością (nie tylko jakością IT)
 • Mediów branżowych
 • Producentów, integratorów i przedstawicieli IT
 • Przedstawicieli władz zajmujących się informatyzacją i rozwojem społeczeństwa informacyjnego